Фотосессія. Репортаж: Попова долина. Масові злочини проти людства. Розстріл православних монахів.

Цього місця ви не знайдете на картах, його не має в туристичних довідниках. Та попри все сюди йдуть їдуть люди звідусіль, скуштувати цілющої водички, скупатися і нікому в голову не приходить, що на цьому місці скоєно страшний за своєю жорстокістю і дикістю злочин, масове вбивство ні в чому не винних ченців.

В рамках свого проекту «Україна православна» ми шукали цілющі джерела, якими так багата Придеснянщина. Запитавши про такі, у прочан Свято-Миколаївського Пустинно- Рихловського монастиря, дізналися що одно з таких джерел знаходиться  недалечко від Кролівця, Сумської області і називається Попівська криниця. Назва цікава і ми почали питати звідки і чому вона виникла. І наткнулися на свідоцтва страшних злочинів століття. Нам повідомили, що на тому місті 18 грудня 1922 року були розстріляні монахи саме цього монастиря за те, що мали намір служити в день Св. Миколая Чудотворця.

Читаємо пам’ятку історії про монастир:

«Бурхливі події початку століття дійсно дуже сильно відбилися на існуванні Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря.  У 1922 році монастир закрили, деяка частина братії була вигнана, деяка посаджена в тюрми. 12 серпня ревтрибунал у Кролевці засудив: «Матвєєва Євгена, Радченко Митрофана – розстріляти … Слава Богу, Верховний Трибунал при Всеукраїнському ЦВК не затвердив смертний вирок…» 

За переказами людей, написана історія не відповідає дійсності і члени Кролевецького відділу ГПУ вирішили самі покарати ченців за непокору наказу закрити монастир і здійснили таємний розстріл. Про це я чув не від однієї людини. Про це відомо і православній громаді Кролевця, що регулярно відправляє поминальні служби в Поповій долині. Щось мені підказує, що просто так не будуть православні люди молитися посеред лісу і не будуть ставити хрести на місцях, де знаходять останки загиблих.  Щось мені підказує, що не може нічого не знати прокуратура Кролівця про могили у лісі.

За переказами людей, всіх, хто залишився в монастирі, монахів роздягнули до підрясників, у яких були штани – змусили зняти, і погнали босоніж, по морозу, 46 км до Кролевця. По дорозі їх завели в ліс і розстріляли. Народні перекази розповідають, що люди, ховали вбитих ченців на тих місцях, де вони падали від куль. А через два роки в Попової долині забило цілюще джерело – Попова криниця.

Це жахливий злочин був фактично масовим вбивством вчиненим групою осіб. Боячись резонансу, в тому числі і політичного, ніяких дій щодо винних у масовому розстрілі не проводили. Злочин замовчали. Всім монахам, що залишилися, хто працював у монастирі  було суворо під страхом смерті заборонено повертатися назад.  Може хтось, десь, щось і розслідував, може десь і є якісь документи, але про те громадськості нічого не відомо. Служити в монастирі дозволили тільки в 2004 році….

Правова оцінка даних фактів відсутня. Чому до сих пір немає ніде ніякої інформації – зрозуміло. Керівники різних рівнів бояться вбивчої інформації про криваві злочини ГПУшників. Кому потрібна ще одна Катинь, тільки тепер на території України?  Як треба було налякати людей, щоб навіть зараз, знайшовши в лісі останки загиблої людини місцеві жителі не біжать до прокуратури, а тихенько, за рахунок своїх коштів, як можуть впорядковують могилу.

До цих пір невідомо скільки тут розстріляних. За одними джерелами 135, за іншими 112 осіб …. Не на всіх могилах є хрести. Є просто таблички прив’язані до дерева з іконками …. Видно, що хто то намагався робити розкопи. Що можуть зробити бідні люди? А багатим воно не потрібно! Вони, видно, не про душу думають, а про те, як не нажити неприємностей! А де наші політичні  лідери, що сьогодні так ревно моляться у церквах? А де наші доблесні пошукові загони?

«Війна не закінчена, поки не похований останній загиблий солдат.» Так сказав генералісимус Суворов.   До тих пір поки до кінця не будуть встановлені імена загиблих ченців, які не розслідувані ці злодіяння, поки суд не винесе справедливий вирок, поки останки невинно убієнних ченців не будуть з належними почестями віддані землі ми не можемо розраховувати на встановлення миру і справедливості.

Звертаюся до совісті народних депутатів України, до тих, хто наділений повноваженнями влади, до лідерів громадських організацій та політичних партій, до тих, хто вважає себе істинно православними.

Не приховуйте факти. Це злодіяння проти людства. Рано чи пізно все одно правда вийде на світ Божий. Винні мають бути встановлені. І тоді, якщо ви не зробите належне ви будете також фактично співучасниками цього страшного злочину.

Вірю, що знайдуться, ті, хто небайдужий до долі країни та її історії та незалежно від політичної кон’юнктури, вірю, що останки не вино вбитих людей належним чином знайдуть спокій.

P.S.

1. У Кролевці сьогодні стоять два пам’ятники В. Леніну і жодного невинно убієнним ченцям.

2. Питання: Чи випадково саме в день Св. Миколая ми натрапили на ці могили і вирішили обнародувати факти?

 

 

 

Для тех, кому трудно с украинским языком: 

Этого места вы не найдете на картах, его нет в туристических справочниках. И тем не менее, сюда идут и едут люди отовсюду. Они приходят сюда испить целебной водички, искупаться. И никому в голову не приходит, что на этом месте совершено страшное по своей жестокости и дикостью преступление, массовое убийство ни в чем не повинных монахов.

В рамках своего проекта «Украина православная» мы искали целебные источники, которыми так богата Придеснянщина. Спросив о таких, у паломников Свято-Николаевского Пустынно-Рыхловского монастыря, узнали, что один из таких источников находится недалеко от Кролевца, Сумской области, и называется Поповская криница. Название интересное, и мы начали спрашивать откуда и почему оно возникло. И наткнулись на свидетельства страшных преступлений века. Нам сообщили, что на том месте 18 декабря 1922 были расстреляны монахи именно этого монастыря за то, что намеревались служить в день Св. Николая Чудотворца.

Читаем памятник истории о монастыре:

«Бурные события начала века действительно очень сильно отразились на существовании Свято-Николаевского Пустынно-Рыхловского монастыря. В 1922 году монастырь закрыли, некоторая часть братии была изгнана, некоторая посажена в тюрьму. 12 августа ревтрибунал в Кролевце приговорил: «Матвеева Евгения, Радченко Митрофана – расстрелять … Слава Богу, Верховный Трибунал при Всеукраинском ЦИК не утвердил смертный приговор … »

По преданию людей, написана история не соответствует действительности и члены Кролевецкого отдела ГПУ решили сами наказать монахов за неподчинение приказу закрыть монастырь и совершили тайный расстрел. Об этом я слышал не от одного человека. Об этом известно и православной общине Кролевец, которая регулярно отправляет поминальные службы в Поповой долине. Что-то мне подсказывает, что просто так не будут православные люди молиться посреди леса,  не будут ставить кресты на местах, где находят останки погибших. Что-то мне подсказывает, что не может ничего не знать прокуратура Кролевца о могилах в лесу.

По преданию людей, всех монахов, кто остался в монастыре, раздели до подрясников. У которых были штаны – заставили снять. А потом погнали босиком, по морозу, 46 км в Кролевец. По дороге их завели в лес и расстреляли. Народные предания рассказывают, что хоронили убитых монахов на тех местах, где люди падали от пуль. А через два года в Поповой долине забил целебный источник – прозванный в народе Попова криница.

Это ужасное преступление был фактически массовым убийством совершенным группой лиц. Боясь резонанса, в том числе и политического, никаких действий в отношении виновных в массовом расстреле не проводили. Преступление замолчали. Всем монахам, оставшихся в живых, всем кто работал в монастыре, было строго настрого, под страхом смерти, запрещено возвращаться обратно. Может кто-то, где-то, что-то и расследовал, может где-то и есть какие-то документы, но о том общественности ничего не известно. Служить в монастыре разрешили только в 2004 году ….

Правовая оценка данных фактов отсутствует. Почему до сих пор нет нигде никакой информации – понятно. Руководители разных уровней боятся убийственной информации о кровавых преступлениях ГПУшникив. Кому нужна еще одна Катынь, только теперь на территории Украины? Как надо было напугать людей, чтобы даже сейчас, найдя в лесу останки погибшего человека, местные жители не бегут в прокуратуру, а тихонько, за счет своих средств, как могут облагораживают могилу.

До сих пор неизвестно, сколько здесь расстрелянных. По одним источникам 135, по другим 112 человек …. Не на всех могилах есть кресты. Есть просто таблички привязаны к дереву с иконками… Видно, что кто то пытался делать раскопки. Что могут сделать бедные люди? А богатым оно не нужно! Они, видимо, не о душе думают, а о том, как не нажить неприятностей! А где наши политические лидеры, так ревностно молящиеся сегодня в церквях? А где наши доблестные поисковые отряды?  

«Война не закончена, пока не похоронен последний погибший солдат.» Так сказал генералиссимус Суворов.

До тех пор пока до конца не будут установлены имена погибших монахов, не расследованы эти злодеяния, пока суд не вынесет справедливый приговор, пока останки невинно убиенных монахов не будут с надлежащими почестями преданы земле мы не можем рассчитывать на установление мира и справедливости.

Обращаюсь к совести народных депутатов Украины, к тем, кто наделен полномочиями, к лидерам общественных организаций, к партийным лидерам, к тем, кто считает себя истинно православными.

Не скрывайте факты. Это злодеяние против человечества. Рано или поздно все равно правда выйдет на свет Божий. Виновные должны быть установлены. И тогда, если вы не сделаете должное, вы будете также фактически соучастниками этого страшного преступления.

Верю, что найдутся те, кто неравнодушен к судьбе страны и ее истории и независимо от политической конъюнктуры, верю, что останки невиноубиенных людей должным образом обретут покой.

 

P.S.

1. В Кролевце сегодня стоят два памятника В. Ленину и ни невинно убиенным монахам.

2. Вопрос: случайно именно в день Св. Николая мы натолкнулись на эти могилы и решили обнародовать факты?

2 комментария

 1. Анатолій

  Вся Українська земля окроплена кров”ю, але в “Поповій долині” малоймовірно, щоб розстрілювали більше 100 чоловік та ще й МОНАХІВ! Не підтверджена ні чим інформація! Ні свідченнями кількох людей, ні спогадами, ні документами СБУ, куди робився запит з Райради років 5 тому. А почалося все з діда який років 7 тому розповів про це священнику Кролевецької церкви (у нього є запис). І все! Жодних інших джерел! А повинні бути, як не ховай кінці в воду! Наприклад, про розстріл місцевої “еліти” з кількох чоловік у січні 1919 р. надходить інформація з різних джерел.Навіть з подробицями – хто що сказав. А про розстріл МОНАХІв (!!!) та ще більше 100 чол. (!!!) тільки одне свідчення. Де було набрати в Кролевці 100 монахів!!?? Рихловський монастир кілометрів за 35 від Кролевця. Гляньте на легенди з реалій життя. Наприклад, де можна було розмістити в Кролевці 122 монахи з етапу? Чим їх везли? Йшли пішки? Тоді люди пам”ятали б по селам. Скільки потрібно конвою? Де його взяти в такій кількості в Кролевці, та ще й кругом “банди” повсталих проти більшовиків селян. Ну і багато, ще знаків питання та знаків оклику. Найстрашніше, те що хвора людина постійно натягує з Ревиного (Гончарівка) кладовища викинуті хрести і мостить тут де прийдеться. Місцеві мешканці років три тому зібралися та познімали все це (тому що з поконвіку тут було місце відпочинку громади Гончарівки а не іудо-християнське “святилище”). Але такі часи… Невігластва та дилетантів…Джерело в літку 2017 р. вже не давало воду, струмка не було. Тобто це вже криниця а не джерело. А чи цілюща вона чи ні – не відомо, не маємо жодного документу з сан-епідем. станції. Таких “джерел” по району сотні… Ну і пам”ятаємо слова історика (пізніше – митрополита) Огієнка, що на місці українських Святилищ (капищ) ставилися церкви та монастірі…. Іудо-християнство воно таке.

  Ответить
  • Sergey Ryzhkov

   Дякую за коментар та роз’яснення деяких фактів. Цю статтю я писав 4 роки назад.
   Писал зі слів священника. Звик вірити людям у сані.
   Правда виявилися іншою, але вона поки що нікому не потрібна. Ні священникам ні мирянам, ні Україні. Я звертався до багатьох, в тому числі і до депутатів Верховної Ради.
   Сьогодні В КОЖНОГО СВОЯ ПРАВДА. На жаль.
   Монахи Рихловського монастіря розстріляні не були. Згідно архівних даних, які я знайшов в СБУ, знайшовся адвокат, який зміг захистити їх життя. Вони були відпущені,а ті хто їх грабував взяті під варту. Пограбовані коштовні речі були здані в архів. Вони вціліли до сьогодні.
   Я пропонував церкві знайти родину адвоката і хоча б якось нагородити, бо та людина дійсно звершила подвиг. Він сам міг би поплатитися життям. Але їх воно не обходить.
   В Поповій долині дійсно розстрілювали людей і це були люди священницького сану. Коли і скільки і кого невідомо. Про те розповідали люди, які розкопували кістки в долині.

   Ответить

Добавить комментарий

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов UkrNET - поисково-информационный ресурс Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! Sonic Run: Internet Search Engine Google+ sitexpert.org СВАДЬБА Яндекс.Метрика